0 items - 0,00 kr. 0

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for forhandlere pr. 2012

1. Aftalegrundlag
Nærværende handelsbetingelser er gældende for alt salg foretaget af J.A Rally Udstyrscentret ApS,
CVR Nr. 52860318 (I det efterfølgende nævnt som RC)
For alle leverancer fra RC gælder nedenstående handelsbetingelser, medmindre andet måtte være skriftligt aftalt.

2. Priser
RC forbeholder sig ret til, uden varsel, at ændre priser som følge af ændringer i RC´s indkøbspriser, valutakurser, afgifter m.v.

3. Levering
Alle leverancer sker, medmindre andet er skriftligt aftalt, Ab lager, eventuelt direkte fra en leverandør eller samarbejdspartner. Forsendelse fra RC sker således for købers regning og risiko. RC tilstræber at levere til aftalt tid. På websitet ”katalog.rallycenteret.dk” oplyses vejledende leveringstider på produkterne (fælge). Ved evt. forsinkelse er kunden ikke berettiget til at kræve kompensation..

4.Ejendomsforbehold og betalingsbetingelser
Alle priser oplyses i danske kroner med mindre andet fremgår.
Betalingsbetingelser er kontant ved levering medmindre andet er aftalt. Ved kreditaftale er betalingsbetingelser pr. standard netto 14 dage.
Ved for sen betaling tilskrives renter og gebyr. RC har krav på effektiv betaling, således at kunden dækker evt. omkostninger i forbindelse med betalingen. RC beholder ejendomsretten til det solgte, indtil endelig betaling, inkl. evt. renter og omkostninger, har fundet sted.

5. Garanti og reklamationsret
Der ydes 2 års reklamationsret på alle produkter jf. købeloven.
Garantien omfatter generelt produktionskvalitet, materialeanvendelse og overfladebehandling. Garanti på en fælg bortfalder ved enhver misligholdelse eller påført beskadigelse samt ved reparation og efterbearbejdning.
Eksempler på dette er mangel på, eller uhensigtsmæssig rengøring, herunder også brug af uegnede rengøringsmidler og skurende pudsemidler. Ligesom fælge der beskadiges ved ulykke, påkørsel, kantstenspåkørsel eller stenslag ikke længere er omfattet af produktgaranti, uanset om de påførte skader vedrører den eventuelle reklamation. RC påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået ved forkert brug af vore produkter

6. Returvarer og reklamation
Returnering af bestilte og leverede varer kan kun finde sted efter forudgående aftale med RC. Ved returnering af varen, arrangerer RC returfragten via eget fragtselskab, men returfragten debiteres kunden. Der kan kun ske returnering af varer, der er ubrugte og i original stand, samt i intakt original emballage. Såfremt dette sidste ikke er tilfældet, debiteres omkostninger til ny emballage. Ved indsendelse af returvarer skal kopi af faktura fra RC altid vedlægges. Returvarer krediteres til oprindelig salgspris, dog maksimalt aktuel dagspris, med et fradrag på 15 procent til dækning af håndteringsomkostninger. Varer der er ældre end 60 dage fra faktura dato tages ikke retur. Undtagelse fra dette er ombytning af udstillingsfælge.
Ved returtransport påhviler det kunden at sørge for, at varen er tilstrækkeligt emballeret. Er dette ikke tilfældet, sker returnering for kundens risiko.
Er varen beskadiget ved modtagelsen, skal den inden 5 hverdage reklameres til transportøren. Reklamationer over transportskader kan ikke behandles efter 5 dage.
Reklamationsbehandling sker for slutbruger altid gennem den forhandler der har videresolgt produktet.
Reklamerede varer skal altid vurderes hos RC og skal på forlangende fremsendes efter føromtalte returprocedure, vedlagt kopi af faktura fra RC samt slutbrugers faktura. Såfremt reklamationen vurderes at være berettiget tilbydes reparation eller ombytning. Ved afvisning af reklamation returneres varen til kunden for dennes regning. Reklamationer af dæk behandles efter forskrifterne fra den pågældende dækimportør. RC kan ikke drages til ansvar for evt. driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, monteringsomkostninger eller lignende.

7. Suppleringsmulighed
Alufælge er ikke defineret som reservedele, men som tilbehør, hvorfor der ikke påhviler producenten en forpligtelse til at opretholde en mindre produktion flere år efter, at det pågældende fælgdesign er udgået af programmet. Det er derfor ikke realistisk at foregive en suppleringsgaranti overfor slutbruger.
RC vil altid søge at løse spørgsmålet om suppleringsfælge på en for forbrugeren tilfredsstillende måde via søgning efter erstatningsfælge i det europæiske forhandlernet.

8. Ved modtagelse af varen
Tjek at de leverede varer er i overensstemmelse med de bestilte og med følgeseddel. Kontrollér fælgene for evt. optiske fejl og skader inden der monteres dæk. Det anbefales at der foretages en prøvemontering af fælgene på bilen for at kontrollere at fælgen passer på navet og at der er frigang i forhold til bremser, styretøj og karroseri. Ved modtagelse af komplethjul skal ovennævnte arbejdsgang udføres og dæktryk skal tilpasses den aktuelle bil. Afbalancering er en ydelse fra RC som tilstræbes udført korrekt, men der gives ikke garanti og reklamationsret på dette.

9. Produktansvar
Alle leverancer fra RC er omfattet af produktansvarsforsikring.